Davet

Sanat, iç ve dış dünyamızın buluştuğu cesur bir sesleniştir.

Değerli Meslektaşlarımız,

“Ruh sağlığı”, “beden sağlığı”, “eğitim” ve “etkin sivil toplum” için çeşitli çalışma alanlarında kullanılabilen, etkileri ve işlevleri tanımlanmış, oldukça yeni bir alan var: Sanatla terapi veya sanat terapisi.

Aslında müzik başta olmak üzere pek çok kültürde pek çok sanat dalından beslenerek yüzyıllardır kullanılan yol ve yöntemlerin çağımızda, bilimsel çerçevelerde yeniden tanımlanması olarak da görebileceğimiz geniş bir uygulama alanı.

Bu alanda ülkemizde ve dünyada olup bitene göz atmak, deneyimlemek, paylaşmak ve tartışmak üzere planladığımız kongremizde sizleri de görmek isteriz.

Daha önce Uludağ Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi Bilim Kurulu olarak geçtiğimiz altı yıl içinde gerçekleştirdiğimiz üç sempozyumdan ve uluslararası katılımlı iki kongre sonrasında bu yıl Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Derneği olarak üçüncü kongremizi çevrimiçi olarak gerçekleştiriyoruz.

Sanatla terapi uygulamalarının Türkiye’de kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bu yönteme dayalı uygulamaların yapılmasına giderek artan bir gereksinim duyulmaktadır ve alanda çalışan kişilerle paylaşılmasına da ihtiyaç vardır. Bu yıl konunun güncelliği nedeniyle travma ve sanatın onarım gücünü konuşmayı istedik. 6 Şubat Depremi sonrasında sanatın iyileştirici gücü ile çalışan uzmanlar ve sivil kuruluşların buluştuğu, deneyim ve bilgilerin paylaşılacağı kongrede mesleki yolculukta sanattan nasıl faydalanıldığına ve faydalanabileceğine ilişkin yeni pencereler açılacaktır.

Kimleri kapsıyor?
Kongremizde; sağlık, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışan, sanatla terapiyi kullanan, sanatı çalışmalarına eklemleme girişimleri ve arzusu olan ve/ya buna ilgi duyan profesyonelleri ve tabi ki işbirliği içinde olduğumuz sanatçıları bir araya getirmeyi arzu ediyoruz, her zaman olduğu gibi…

Ne zaman ve nerede?
“Travma ve Yasta Sanatın Onarıcı Gücü” temalı, kongremizin bu yıl çevrimiçi olarak yapılması planlanmaktadır.

Neler yer alıyor?
Kongre kapsamında paneller, konferanslar ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Ayrıca sözlü bildiriler de kabul edilecektir. Tüm bilimsel etkinliklerin toplumsal gereksinimlere uygun, iyileştirici, koruyucu veya önleyici nitelikte olmasına dikkat edilecektir. Panel ve konferans konuşma metinleri, atölye çalışmaları özetleri ve bildiri özetleri kongre kitabında basılacaktır.

Başvuru
Kongre ile ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için sanatlaterapiveyaraticilikkongresi.com web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Sözlü bildiriler için 250-300 kelimelik özet metinlerinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.
Konuya ilgili duyan tüm sağlık ve eğitim profesyonellerini ve sanatçıları kongremizde görmekten onur duyacağız.

Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Kongresi
Düzenleme Kurulu adına,

Dr. Nevin Eracar
Kongre Başkanı