Önemli Tarihler

Aralık 2023

Sözel Bildiri Son Gönderim Tarihi

Ocak 2024

Sözel Bildiri Değerlendirme Sonuçları Kabul / Red Bildirim Tarihi