Bilimsel Program

10 Ocak 2024
19:30-20:30 Açılış Konferansı ve Büyük Grup Çalışması

“Karşılaşma, Etkileşim ve Isınma” - Nevin Eracar
“AN VOKAL Dinletisi (Haluk Polat yönetiminde)”
20:30-22:00 İkili Konferans
Oturum Başkanı: Burak İsmanur

“Travma ve Dışavurum: Sanat Neye İyi Gelir?” - Birgül Aydın
“Travmanın Sinir Sistemi Üzerindeki İzleri İçin Sanat ve Psikoterapi” - Aslı Sarandöl
14 Ocak 2024
12:00-14:00 Çalışma Grupları 1

“Müzik ve Ruhsallık” - Haluk Polat, Nevin Eracar
15:00-17:00 Çalışma Grupları 2

“Yara-Sanat-Büyü-Yorum” - Nilgün Sabar, Zeynep Maçkalı
24 Ocak 2024
20:00-22:00 İkili Konferans
Oturum Başkanı: Fatma Akfırat

“Çocuklarla Travma Çalışmalarında Oyun ve Sanat” - Elif Akdağ Göcek
“Beden, Hareket ve Travma” - Zeynep Çatay
28 Ocak 2024
12:00-14:00 Çalışma Grubu 3

“Travma Metafor Menüsü” - Ayla Türksoy, Birgül Aydın
15:00-17:00 Çalışma Grubu 4
“Travmatik Deneyimlere Sanatın Penceresinden Bakmak” - Zeynep Maçkalı
07 Şubat 2024
20:00-21:30 Konferans
Oturum Başkanı: Zeynep Maçkalı

“Kadınları Sahiplendirmek: Örseleyici Toplumsal Tartışmalara Karşılık Onarıcı Güç Olarak Hikâye Yazmak” - Feride Çiçekoğlu
11 Şubat 2024
12:00-14:00 Çalışma Grubu 5

“Sanatla Terapide Sinema Aracılığıyla Yasın Çalışılması” - Fatma Akfırat
15:00-17:00 Çalışma Grubu 6

“Müzikle Ruhsal Yaraları Sarmak, Umudu İnşa Etmek” - Zahit Harmanlı
21 Şubat 2024
20:00-21:00 Konferans
Oturum Başkanı: Zahit Harmanlı

“Sağlık Alanında Müzik Uygulamaları” - Özgür Salur
21:00-22:00 Sözlü Bildiri Sunumu

Sınav Kaygısı ve Sanatla Terapi: “YKS’nin Duygusal Denklemi” - Ebru Dağdelen Soysal
Lösemi Tanılı Çocuğuna Bakım Veren Anne ile Sanatla Terapi Yöntemlerine Dayalı Sanat Uygulamalarının Etkileri - Elife Başlı
Demans ve Alzheimer Hastalarına Müzikle Ruhsal Destek Sağlanması - Ayten Kaplan
Kil Alanı Terapisi’nde Travmaya Dokunmak ve Kendini Yeniden Yaratmak: Bir Boylamsal Yorumlayıcı Fenomenolojik Çalışma - Saba Başoğlu Yavuz
28 Şubat 2024
19:30-21:30 Sivil Duyarlılıkta Sanatla Terapi
Oturum Başkanı: Özden Bilgin

“Hatay Antakya’da Psikososyal Destek Çalışmaları Grubu” - Nevin Eracar
TPD ve İstanbul Psikodrama Derneği İş Birliği: "Deprem Sonrası Yardım Edene Yardım" - Nalan Özçete
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği: “Çocuk Adalet Sistemi İçin Bir Sanatla Rehabilitasyon Programı Örneği: SA-RE” - Ahmet Ege, Çağrı Sevin
Yanınızdayız Derneği: “Yanındayız Karavanı: 6 Şubat Depremi Ardından Gaziantep Köylerinde Ruhsal İyilik İçin Oyun ve Grup Çalışmaları” - İnanç Sümbüloğlu
21:30-22:00 Kapanış