Bildiri

Bildiri özetleri online sistem üzerinden toplanacaktır.

Kongreye sözlü bildiri ile katılmak isteyenlerin, bildiri özetlerini en geç 31 Aralık 2023 tarihine kadar web sitesinde yer alan bildiri gönderim modülü üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Sözlü Bildiri Yazım Kuralları
 • Bildiriler yalnızca sözlü sunum olarak kabul edilecektir.
 • Bildiriler araştırma ve yayın etiğine uygun olmalıdır.
 • Özetler, Türkçe olarak 300 kelime ile yazılmalıdır.
 • Bildirilerin kapsamı aşağıdaki gibidir:
  • Psikoterapi
  • Gelişim amaçlı çalışmalarda sanatın kullanıldığı örnekler
  • Eğitim
 • Bildirilerde olgu sunumu veya proje/çalışma tanıtımı yapılabilir.
 • Bildiriler "Başlık", "Amaç", "Yöntem", ve "Sonuç ve Değerlendirme" bölümlerinden oluşmalıdır.
 • Bildirinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar aşağıda görülebilir.
  • Bildirinin başlığı, çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.
  • “Amaç” bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir.
  • “Yöntem” bölümünde olgu/katılımcı sayısı, katılımcı özellikleri, kullanılan teknikler ve süreç anlatılmalıdır.
  • “Sonuç ve Değerlendirme” bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın sanatla terapi alanına katkısı irdelenmelidir.
 • Çalışmayı gönderen yazar, çalışmada ismi bulunan tüm yazarların onayını aldığını kabul etmiş sayılır. Bildiri özetleriyle ilgili yazışmalar, çalışmada yer alan yazarların tümüne e-posta ile yollanacaktır.
 • Başvurduğunuz bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek, gerekli görüldüğü taktirde değişiklik önerilerinde bulunulacaktır. Değerlendirme süreci sonunda kabul edilen bildiriler 05 Ocak 2024 tarihinde açıklanacaktır.
 • Red ve Düzeltme önerilerinin daha az olması için Araştırma özetlerinde etik kurul kararı numarası, olgu özetlerinde kişiden onam alındığı uygun ifadelerle belirtilmelidir.